Sok a hibás szja-bevallás

Sok a hibás szja-bevallás, a május elejéig benyújtott dokumentumok mintegy 18 százaléka bizonyult hibásnak; a számítási hibát és hasonló elírást az adóhivatal javítja, a személyhez kötött adatok korrigálásához azonban az adózó közreműködése szükséges.

A május elejei adatok szerint 1 426 384 szja bevallást nyújtottak be a hivatalhoz, ezekből 260 581 bizonyult hibásnak, és jelenleg is hibás még 14 444 darab.

A beérkezett 709 635 teljes adattartalmú bevallás mintegy negyede (187 733), a 697 207 csökkent adattartalmú mintegy 10 százaléka (69 833), s az adónyilatkozatok mintegy 15 százaléka (3015) volt eredetileg hibás, mostanra azonban már csak 14 444 számít annak, ugyanis időközben kijavították.

A bevallások ellenőrzésekor felmerült számítási hibát és hasonló elírást az adóhivatal javítja, és ha a javítás az adókötelezettség vagy -visszatérítés összegét érinti, az adózónak erről értesítést küld. A bevallásban szereplő, személyhez kötődő adatokhoz azonban az adózó közreműködése is szükséges, így például, ha valamilyen adat vagy az aláírás hiányzik.

Az szja-bevallásban leggyakrabban előforduló hibák a következők: a papír alapon benyújtott bevallás főlapjáról hiányzik az aláírás; az adózónak élő adószáma van a bevallási időszakban, melyet a bevalláson nem szerepeltet; az eltartottak adatai hiányosak a családi adóalap kedvezmény igénybevételéhez; a kifizető által levont adóelőleg nem a megfelelő sorba került, vagy egyáltalán nem szerepel (55. sor); a papír alapú kitöltésnél a részletező lapok számát nem jelöli az adózó; a rendelkezési jogosultság (önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezmény) során nem azt a pénztárat jelölik meg, ahol a jogosultságot megalapozó befizetés történt.

Az adónyilatkozat tipikus hibái közé tartozik, hogy hiányzik az aláírás, az adózók a számszaki adatokat nem töltik ki, kizárólag a személyes adatok feltüntetésével kívánnak eleget tenni bevallási kötelezettségüknek; a 2. sorban lévő összeg (a jövedelmet terhelő szja kötelezettség) és a 3. sorban lévő összeg (munkáltató, kifizető által levont személyi jövedelemadó és adóelőleg) több mint 1000 forinttal eltér, amely kizárja az adónyilatkozat benyújtását.

Az idén több mint 350 ezren bízták meg az adóhivatalt szja-bevallásuk elkészítésével. Az érvényes nyilatkozatok és munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatások alapján végül 326 165 adózónak készítette el a NAV az egyszerűsített bevallást, melyet a magánszemélyek elektronikusan a tárhelyükre, vagy tértivevényes küldeményként, postán keresztül 2014. április 30-ig megkaptak. Aki egyetért a bevallás tartalmával, nem kell visszaküldenie, aki a saját igazolásain szereplő adatokkal összehasonlítva eltérést talál, bevallását 2014. május 20-ig kell megküldenie a hivatalnak. Az egyszerűsített bevallásokat május elejéig 1808 magánszemély küldte vissza kiegészítve, módosítva a NAV-nak, ezekből jelenleg 600 darab áll „hibaágon” – közölték.

Az szja-bevallások beküldésének határideje május 20., így már csak bő hét áll az adózók rendelkezésére. A NAV május 12-től meghosszabbított nyitva tartással várja a budapesti és Pest megyei adózókat.