A veszteséges cégek fizethetnek a tagjainak munkabért

A gazdasági társaság nem a saját tőkéjéből, hanem a működési bevételéből fizeti a munkabért, ezért hamis az az állítás, hogy a veszteséges cég a tagjainak munkabért sem fizethet – így reagált a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a Napi Gazdaság megkeresésére.

A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerdai felvetése  úgy szólt, hogy ha egy társaság eredménytartaléka negatív, vagyis nem fizethet osztalékot, akkor tagjainak nem teljesíthet semmilyen egyéb kifizetést, így munkabért sem. Az iroda ezt a megállapítást az új Polgári törvénykönyv (Ptk.) egyik szabályára alapozta.

A KIM ezzel szemben kifejtette: a gazdasági társaság a működése során nem a saját tőke terhére gazdálkodik, hiszen a szerződéses kötelezettségeiből eredő fizetési kötelezettségeit (így a munkabéreket is) a számviteli szabályok szerint a működési bevételei terhére fizeti. A működési bevételek és költségek (ráfordítások) a saját tőkétől számvitelileg elkülönülnek a társaság elszámolásaiban.

Így a saját tőkéből való kifizetés szabályai és a tag munkavállalónak munkabérhez való joga között semmilyen közvetlen kapcsolat nem áll fenn. Téves az ügyvédi iroda állítása, hogy a Ptk. szigorítaná a tag munkavállalók számára munkaviszonyuk alapján történő kifizetés szabályain, hiszen a Ptk. érintett szabálya a munkajogviszonyra nem is terjed ki.