Egyes bevallások benyújtásának határideje február 25

2014. február 25-ig kell teljesíteni az alábbi adóbevallási kötelezettségeket:

Teljesítenie kell a 1365 számú áfa-bevallást és adófizetési kötelezettséget az általános szabályok szerint adózó áfa adóalanyok közül az éves áfa-bevallás benyújtására kötelezett adózónak.

A vállalkozói tevékenységet folytató, vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek eleget kell tennei személyijövedelemadó-bevallási kötelezettségének a 1353 számú bevallás benyújtásával. (A tevékenységét 2013-ban megszüntető, illetve a teljes adóévben szüneteltető egyéni vállalkozó esetében a bevallási határidő 2014. május 20.)

Az eva-alanyának a 1343 számú bevalláson kell benyújtania az éves bevallását, amennyiben egyéni vállalkozó, bevételi nyilvántartást vezető betéti vagy közkereseti társaság.

A kisadózó vállalkozásnak a 13KATA nyomtatványon nyilatkoznia kell az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről, illetőleg ugyanezen a nyomtatványon kell bevallást tennie százalékos mértékű adófizetési kötelezettségéről is. Az adózót a kisadózó vállalkozás adóalanyiság időszakát megelőzően a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény előírásai szerint érvényesített kedvezményekkel kapcsolatban terhelheti társaságiadó-fizetési kötelezettség – ha a kedvezményre a megszerzett jogosultságot elveszítette -, melyet az adókötelezettséget kiváltó eseményt követő kisadózó vállalkozás 13KATA jelű adóbevallásban kell bevallania.

Idei változás:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (5) bekezdésének 2014. január 1-jétől hatályos módosítása alapján a társaságiadó-bevallás helyett az adóévet követő év május 31-éig a 1301 számú bevalláson kell nyilatkozatot tenni bizonyos szervezeteknek akkor, ha az adóévben vállalkozási tevékenységből (az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységéből) származó bevételt nem értek el, vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számoltak el. Ezek a szervezetek a következők: alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény, európai területi együttműködési csoportosulás, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény. Amennyiben ezen adózói körnek kizárólag a nyilatkozat tekintetében kell benyújtania a 1301-es bevallást, a nyilatkozat benyújtási határideje 2014. május 31.