Szja-bevallás: teendők, ha hiányoznak a szükséges igazolások

Ha valakinek nem állnak rendelkezésre a személyijövedelemadó-bevallás (szja-bevallás) elkészítéséhez szükséges iratok, igazolások, célszerű jeleznie az adóhatóságnak, mert akkor megelőzheti a mulasztási bírságot.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján közzétett tájékoztatóban emlékeztet arra, hogy az szja-bevallás benyújtásának határideje május 20., a munkáltatóknak, kifizetőknek pedig a nyomtatvány kitöltéséhez január 31-ig kellett kiállítani az igazolást 2013-ban teljesített kifizetéseikről és átadni a magánszemélyeknek. A bevallási határidő előtt fontos ellenőrizni, hogy rendelkezésre állnak-e a bevallás kitöltéséhez szükséges bizonylatok, igazolások – figyelmeztet a NAV.

Az adóhatósághoz évről évre érkeznek jelzések arról, hogy a munkáltatók, kifizetők nem adták ki a bevallás elkészítéséhez szükséges igazolásokat, így az érintett magánszemélyek nem tudják elkészíteni az adóbevallást.

A NAV felhívja a figyelmet: a vállalkozási tevékenységet nem folytató és általános forgalmi adó (áfa) fizetésére nem kötelezett magánszemélynek lehetősége van arra, hogy a bevallás benyújtására előírt határidőn belül bejelentést tegyen a lakóhelye szerint illetékes első fokú állami adóhatósághoz, amennyiben az szja-bevallás elkészítéséhez szükséges iratok, igazolások önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére, és ezért bevallását előreláthatóan nem tudja határidőben benyújtani.

A bejelentés beérkezését követően a NAV a rendelkezésére álló adatok alapján megteszi a lehetséges intézkedéseket, amelyek eredményéről – figyelemmel az adótitok betartására – tájékoztatja a magánszemélyt.

Az adóhatóság 2014. november 20-ig nem szab ki mulasztási bírságot a bevallási késedelem miatt, ha a magánszemély az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül benyújtja bevallását, és ezzel egyidejűleg a késedelem igazolására vonatkozó kérelmét (igazolási kérelmet) előterjeszti.

Ha a magánszemélynek valamely, a bevallása elkészítéséhez szükséges igazolása hiányzik, vagy az igazolást megkapta ugyan, azonban az igazolás tartalmával nem ért egyet, először a (volt) munkáltatóval, kifizetővel célszerű felvennie a kapcsolatot az igazolás pótlása, illetve az igazoláson feltüntetett adatok javítása érdekében.

Az egyeztetés eredménytelensége esetén azt javasolja a NAV, hogy az adózó a rendelkezésére álló dokumentumokkal (például munkaszerződés vagy egyéb, a kifizetést megalapozó szerződés másolata, ezek hiányában a munkáltató, kifizető azonosítására alkalmas adatok) keresse fel a NAV valamelyik – lehetőség szerint a munkáltató/kifizető székhelye szerint illetékes – ügyfélszolgálatát, ahol a szükséges tájékoztatást megadják.

Ha egy magánszemélynek 2013-ban több munkáltatótól, kifizetőtől is származott jövedelme, és nem minden kifizetőtől kapja meg az összesített igazolást 2014. május 20-ig, akkor a rendelkezésére álló iratok, igazolások birtokában is elkészítheti a személyi jövedelemadó bevallását azzal, hogy a hiányzó dokumentumok beszerzését követően a benyújtott bevallást önellenőrzéssel helyesbítenie kell.
A közzétett információk kizárólag az szja-bevallás elkészítéséhez szükséges igazolások hiányára (eltérő adattartalmára) vonatkoznak, ha valakinek nem adójogi természetű vitája áll fenn a munkáltatóval/kifizetővel, arra vonatkozóan az állami adó- és vámhatóság nem rendelkezik hatáskörrel – hívja fel a figyelmet a NAV.