Csak speciális esetben vehet át pénzt a revizor

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az utóbbi napokban megjelent, álellenőrzésekkel kapcsolatos sajtóértesülésekre reagálva ismertette a hatáskörébe tartozó próbavásárlások és operatív ellenőrzések tartalmi és formai elemeit.

A revizor csak speciális esetben, külföldi árusok ellenőrzése során vehet át pénzt helyszíni ellenőrzés során az adózótól, egyéb esetekben 15 nap áll rendelkezésre a bírság megfizetésére.

Az adóhatóság az álrevizorok kiszűrésére azt javasolja a vállalkozóknak, hogy minden ellenőrzés során győződjenek meg az ellenőrzést végzők személyazonosságáról és az ellenőrzésre feljogosító megbízólevél meglétéről. Tartsák szem előtt azt is, hogy a helyszíni vizsgálatról minden esetben jegyzőkönyvnek kell készülnie, amit a hatóság és az adózó képviseletében jelenlévőknek alá kell írniuk. A jegyzőkönyvben foglaltakra az adózó észrevételt tehet – olvasható a közleményben.

Gyanúra adhat okot, ha ezek közül bármelyik elmarad, vagy a dokumentumok hitelessége megkérdőjelezhető. Ilyenkor a tájékoztatás szerint ajánlatos rendőrt hívni, aki tisztázhatja a helyzetet.

A próbavásárlásokat, operatív helyszíni ellenőrzéseket legalább két adóellenőr végzi, akik személyazonosságukat kötelesek névre szóló, arcképes, hologrammal ellátott szolgálati igazolvánnyal igazolni, ellenőrzési jogosultságukat pedig a nevükre kiállított megbízólevéllel alátámasztani.

Ha az ellenőrök mulasztást állapítanak meg, annak tényéről és szankciójáról a NAV határozatot hoz, amelynek jogerőre emelkedése után 15 napon belül esedékes a bírság megfizetése. Tehát a revizor az adózótól a helyszínen alapvetően nem kérhet, és nem vehet át pénzt, csak speciális esetben.

Az egyedüli eset, amikor a revizor pénzt vehet át az ellenőrzött adózótól, az olyan külföldi árusok ellenőrzése, akik Magyarországon adóköteles tevékenységet folytatnak adószám nélkül, és erre fényt derít a helyszíni revízió. Az adóellenőr ilyen esetben megállapításairól jegyzőkönyvet vesz fel, és egyben határozatot is hoz, melyet szóban kihirdet. A határozatban lehetőség van a mulasztási bírság biztosítékaként az árukészletet lefoglalni.

A megbírságolt személyt ebben az esetben is megilleti a jogorvoslat lehetősége, azonban a határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Ha a megbírságolt külföldi személy hajlandó a helyszínen kifizetni a mulasztási bírság összegét azért, hogy áruinak lefoglalását az eljáró ellenőr feloldja, akkor az átvett összegről a revizornak szabályszerű nyugtát kell kiállítania.